Zelfzorgmiddelen

Zelfzorggeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.
Voor de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen moeten we ons houden aan de voorschriften in de Geneesmiddelenwet en de Regeling Geneesmiddelenwet.

De zelfzorggeneesmiddelen zijn onderverdeeld en hebben ieder een eigen status
De status bepaald waar het geneesmiddel verkocht mag worden:

  • UA: Uitsluitend Apotheek
  • UAD: Uitsluitend Apotheek en Drogist
  • AV: Algemene verkoop (waaronder diverse winkels, supermarkten en benzinestations.

CBD
Wij zijn aangesloten bij het CBD: Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, de koepelorganisatie van de Nederlandse drogisterijen
Het CBD behartigt de belangen van de Nederlandse drogisterijen en staat ons met raad en daad bij.

Kwaliteitskeurmerk
Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet worden er wettelijke eisen gesteld aan de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen via drogisterijen: ze moeten net als de apotheken verantwoorde zorg leveren. Deze verantwoorde zorg is belangrijk, want het drogisterijkanaal neemt verreweg het grootste deel van de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen voor haar rekening. Naar schatting worden er jaarlijks ca 68 miljoen zelfzorgadviezen gegeven in drogisterijen. Daarmee vormen de drogisterijen een grote schakel in de gezondheidsvoorlichting.

Om op een goede manier invulling te geven aan de Geneesmiddelenwet, heeft de drogisterijbranche een keurmerk ontwikkeld voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: het keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’. Drogisterijen met dit keurmerk voldoen aan een serie kwaliteitseisen met betrekking tot de geneesmiddelenverkoop.

5-zekerheden-block

Weleda / zelfzorg

Weleda groen

Een kwestie van balans
Een gezond lichaam is een lichaam dat zoveel mogelijk in balans is. Dat is althans de visie van de antroposofische geneeskunde, die ten grondslag ligt aan alle producten van Weleda. Wanneer je kwaaltjes of gezondheidsklachten ervaart, kan dit erop wijzen dat het evenwicht in je lichaam op een bepaalde manier verstoord is.

De antroposofische geneeskunde maakt het onderscheid tussen twee soorten klachten: de zuiver fysieke klachten, zoals bijvoorbeeld een gebroken been, en de klachten waarbij een geïntegreerde en bredere diagnose en behandeling vereist is. Heb je bijvoorbeeld hoofdpijn, dan ligt het voor de hand een aspirine te nemen om de pijn te onderdrukken. Heb je een week later weer hoofdpijn, dan kun je opnieuw een aspirine nemen, maar je kunt je ook afvragen waardoor je telkens hoofdpijn krijgt.

Wellicht ontdek je een verband met de stress die je de laatste tijd ervaart. In dat geval is je hoofdpijn de uitdrukking van het feit dat je in je levensomstandigheden uit balans bent geraakt. Dit uit balans raken ligt zeer dikwijls aan onze gezondheidsklachten ten grondslag, al kunnen we niet altijd even gemakkelijk ontdekken welke grenzen we precies hebben overschreden.

“Met natuurlijke zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen kan je de eigen krachten van je lichaam versterken en zo het zelf-herstellend vermogen stimuleren.”
Met zelfzorgmiddelen bedoelen we gezondheidsproducten, medische hulpmiddelen en zelfzorggeneesmiddelen waarmee je zelf aan de slag kan.
Je hoeft hiervoor dus niet meteen een arts te raadplegen en kan deze producten vrij verkrijgen of zonder recept bij ons kopen.
Geneesmiddelen daarentegen, hebben een aparte, specifieke werking en worden door een arts voorgeschreven in het kader van een aangepaste behandeling.