Laatste versie: mei 2018

In het (nabije) verleden heeft u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of hebben wij uw contactgegevens bij een aankoop of registratie in onze winkel ontvangen.
Hierbij heeft u aangegeven dat u via mailberichten (oa. nieuwsbrieven, informatie over aanbiedingen en acties) op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen bij Natuurdrogist Vera Beauty & Health
We zouden dit graag willen blijven doen.

Aangezien wij in het bezit zijn van uw contactgegevens en deze opgenomen hebben in ons mail en/of kassasysteem zijn wij in het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat verplicht om u te wijzen op de mogelijkheid dat, wanneer u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, u zich eenvoudig uit kunt schrijven via de link “Afmelden voor deze nieuwsbrief” onderaan een nieuwsbrief
Uw gegevens worden vervolgens uit ons systeem gewist.

Als u onze nieuwsbrieven, aankondigingen en/of uitnodigingen wilt blijven ontvangen hoeft u geen actie te ondernemen.

Belangrijke informatie:
We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken (zoals onze klantenpas), of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.
U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.

Gegevens:
Voor de nieuwsbrief slaan wij uw voornaam, achternaam en mailadres op
Indien u in het bezit bent van onze klantenpas, slaan wij de volgende gegevens op:
Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres, bezoekgedrag en winkelaankopen

Doel:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* nieuwsbrief en/of verjaardagskaart
* het telefonisch contact opnemen of e-mailen om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren of te verbeteren
* u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
* om goederen te leveren

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Natuurdrogist Vera Beauty & Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurdrogist Vera Beauty & Health en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dio-vera@ziggo.nl
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens beschermen:
Natuurdrogist Vera Beauty & Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
dio-vera@ziggo.nl

Wijzigingen in het privacybeleid:

Natuurdrogist Vera Beauty & Health kan het Privacybeleid te allen tijde naar eigen oordeel wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen we de laatste bijwerkdatum actualiseren.